ASOS GARANTI BELGESI VE KULLANIM KILAVUZU

15 YIL GARANTİ SÜRESİ

 1. Garanti süresi son alıcının fatura tarihinden itibaren başlar. 2. Ürün beraberinde işletmemiz tarafından verilen yardımcı malzemeler için garanti süresi 1 yıldır. 3. Garanti kapsamındaki ürünün tamir/değiştirme süresi 30 iş günüdür ve arızanın bayiye bildirim tarihinde başlar, ücret talep edilmez. 4. Garanti kapsamında olmayan durumlar, aşağıdaki kullanma kılavuzunda belirtilmiştir.

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

 1. Ürünler taşıma ve kullanım anında darbelerden korunmalıdır.

2. Montaj, satıcıların önerdiği ehil tesisatçılar tarafından yapılmalıdır.

3. Ürünler, içerisine su doldurularak don etkisine maruz bırakılmamalıdır.

4. Lavabo ve bidenin batarya delikleri üstten delinerek itina ile açılmalıdır.

5. Lavabo ayakları taşıyıcı değildir. Bu nedenle lavabo ve ayak arasına 1-2 mm boşluk bırakılmalıdır.

6. Montajda donarken genleşen ve çatlamaya neden olabilecek çimento, alçı vb. malzemeler kullanılmamalıdır.

7. Klozetlerin montajında kokuyu önlemek için pis su tesisatı bağlantısı KLOZET ADAPTÖRÜ ile yapılmalıdır.

8. Klozet ve hela taşlarının giderine tuvalet kağıdı dışında harç, kireç, havlu, bez vb. sifonu tıkayabilecek maddeler atılmamalıdır.

9. Dekorlu bölgeler sert temizlik malzemeleri ile ovularak temizlenmemeli, sıvı temizlik maddeleri kullanılmalıdır.

15 YEARS OF WARRANTY PERIOD

 1. Warranty period shall start on the invoice date of the final buyer. 2. Auxiliary materials supplied with the product shall be guarantied for 1 years. 3. Repair / replacement time for the product under warranty shall be 30 working days, starting on the date when the failure is noticed to the dealer and no charge shall be demanded. 4. Conditions not covered by warranty are specified in the following usage guide.

INTRODUCTION AND USA GEGUIDE

 1. Products should be protected from impacts when transporting and using.
 2. Products should be installed by the intstallers recommended by sellers.
 3. Products should not be exposed to frost with full of water.
 4. The holes of faucets on the washbasin and bidet should be drilled from top carefully.
 5. Washbasin pedestal is not a carrier . For this reoson , a space of 1-2 mm should be left between the washbasin and pedestal.
 6. That kind of cement , plaster , etc , which may expand when curing should not be used to prevent cracks.
 7. Drain pipes should be connected with closet adaptors to prevent stink.
 8. No materials such as mortar , lime towel , cloth , except for toilet paper , should be thrown into closets and squat pans.
 9. Decorated areas should not be cleaned with hard cleaning materials , instead , liquid cleaning materials should be used.